Koraki do vzpostavitve SaleSqueze Konfiguratorja

Konfigurator

Implementacija spletnega konfiguratorja se sliši kot zapleten proces, vendar ob usmeritvi in podpori SaleSqueze ekipe vse poteka enostavno in brez stresa. Proces implementacije SaleSqueze Konfiguratorja poteka po naprej predvidenem modelu, ki vsebuje 6 korakov. V nadaljevanju članka je predstavljenih vseh 6 korakov.

1. Intro sestanek s SaleSqueze ekipo

Intro sestanek je namenjen srečanju z ekipo vašega podjetja. Sestanek je bolj pogovorne narave, predstavite nam vaš trenutni prodajni proces in izzive s katerimi se soočate v prodaji. Vsak prodajni proces je edinstven in vsaka prodajna ekipa se sooča s svojevrstnimi izzivi, ki jih moramo dobro razumeti, da jih ustrezno obravnavamo in odpravimo z implementacijo orodja SaleSqueze. Na sestanku nam zaupate tudi začrtane prodajne cilje, oziroma cilje, ki bi si jih želeli doseči s SaleSqueze Konfiguratorjem.

Spoznavni sestanek je namenjen tako razumevanju vašega podjetja in vaših produktov s strani SaleSqueze ekipe kot tudi vašim vprašanjem glede orodja SaleSqueze in Konfiguratorja. Če na sestanku odkrijemo, da imamo možnost za sodelovanje in lahko izboljšamo prodajni proces ter uporabniško izkušnjo vaših strank, določimo termin za Strateško delavnico, kjer že načrtujemo Konfigurator in prenovljen prodajni kanal.

2. Strateška delavnica

Strateška delavnica je običajno dolga od 2 do 3 ure, odvisno od kompleksnosti prodajnega procesa in produkta. Zaželeno je, da so na delavnici prisotni ključni zaposleni, tako iz področja vodenja, prodaje in marketinga. Po želji stranke pred začetkom delavnice podpišemo tudi Pogodbo o nerazkritju informacij.

Strateška delavnica se prične s pregledom marketinških aktivnosti. Predstavite nam, katerih marketinških pristopov se poslužujete in kakšne rezultate z njimi dosegate. Razumevanje marketinških aktivnosti je pomembno, da razumemo, kako pridobivate potencialne stranke preko digitalnih kanalov.

Po pregledu marketinških aktivnosti se posvetimo prodajnemu procesu. Zelo podrobno pregledamo prodajni lijak po vseh fazah in ga tudi izrišemo. Pomembno je, da izvemo kakšna je prehodnost stranke med vsako fazo prodajnega procesa, koliko časa traja celoten prodajni proces, koliko zaposlenih je skrbi za določeno fazo prodajnega procesa, kje je ozko grlo v prodaji, kakšna je konverzija iz povpraševanj v naročila, koliko priložnosti letno pride do konca prodajnega procesa, itd.

Razumevanje ciljne publike je ključno za uspešno prodajo, zato pregledamo vaše ciljne skupine. Predstavite nam tako demografske, vedenjske in psihografkse spremenljivke vaših ciljnih kupcev, da jih bolje razumemo in se lahko vanje tudi vživimo. Zaželeno je, da nam predstavite tudi persone.

Ko dobro razumemo ciljno skupino, pregledamo še produkt. Najprej predstavite zakaj produkt izstopa iz množice in kaj so njegove ključne prednosti. Predate nam podatke o konfiguracijskih parametrih produkta, kot so dimenzije, barve, materiali, oblike, tehnične lastnosti in podobno.

Na podlagi vseh pridobljenih informacij skiciramo javni konfigurator. To je tisti del SaleSqueze orodja, ki je viden in dostopen javnosti. Na tej točki določimo celoten potek konfiguriranja produkta in oddaje povpraševanja. Določimo tudi, ali bo SaleSqueze Konfigurator podprt z 2D ali 3D Renderjem in računanjem cene v realnem času.

Pred zaključkom strateške delavnice določimo še metriko, s katero bomo merili uspešnost SaleSqueze Konfiguratorja.  Za cilj si lahko postavimo npr. večje število povpraševanj, skrajšanje prodajnega cikla, krajši čas priprave ponudbe itd.

3. Predstavitev ponudbe

Na podlagi vseh prejetih informacij, izrisa prodajnega procesa ter javnega konfiguratorja pripravimo ponudbo. Ponudbo vam predstavimo v živo ali preko virtualnega sestanka, da lahko odgovorimo na vsa vaša morebitna vprašanja. Ko sta obe strani zadovoljni s ponudbo, se podpiše pogodba.

4. Izgradja konfiguratorja in prodajnega kanala

Za izgradnjo SaleSqueze Konfiguratorja imamo 30 dni od podpisa pogodbe. Naša razvojna ekipa določi vodjo projekta, ki je odgovoren za razvoj vašega konfiguratorja.  Med samo izgradijo konfiguratorja in prodajnega kanala pričakujemo dobro komunikacijo s podjetjem, saj potrebujemo informacije o poslovni logiki produkta, grafične prikaze produkta, cenike za izračunavanje cene, plačilne politike za stranko, primer ponudbe, itd.

5. Testiranje

Testiranje je izredno pomemben del vzpostavitve SaleSqueze Konfiguratorja in ga nikakor ne smemo izpustiti. Testiranje poteka v treh delih. Najprej SaleSqueze Konfigurator in celotni prodajni kanal testira SaleSqueze ekipa, ki preveri, če orodje pravilno deluje iz tehničnega vidika, torej odpravi vse nepravilnosti in optimizira celoten prodajni proces.

V drugem delu testiranja SaleSqueze Konfigurator preveri naročnik orodja. V tej fazi ključni zaposleni v podjetju  pregledajo orodje, da odkrijejo morebitne vsebinske napake Konfiguratorja. Preverijo, če konfigurator vsebuje pravilne lastnosti, kot so barve, dimenzije, materiali, itd. Potrebno je preveriti tudi, če pravilno deluje cenovna politika v zaledju orodja, torej če se pravilno izračunavajo cene za vse kombinacije lastnosti produkta.

V tretjem delu testiranja orodja vključimo vsaj 5 oseb iz ciljne skupine, ki preizkusijo spletni konfigurator. Na ta način ugotovimo, če ciljna skupina razume potek konfiguriranja produkta in oddajo povpraševanja.  S tovrstno analizo lahko še izboljšamo uporabniško izkušnjo kupcev.

6. Zagon in rast!

Zadnja faza vzpostavitve SaleSqueze konfiguratorja je zagon. Spletni konfigurator podjetje objavi na spletni strani. Zaženemo tudi vse marketinške kampanje, katerih pristajalna stran je spletni konfigurator. 

Prve 3 mesece po zagonu SaleSqueze Konfiguratorja pozorno spremljamo analitiko in vedenje porabnikov na spletnem konfiguratorju preko različnih orodij, da lahko optimiziramo pot potencialnega kupca skozi konfigurator. V tem časovnem obdobju običajno dosežemo tudi v naprej zastavljene cilje.

SaleSqueze Konfigurator izboljša vašo prodajo večplastno. Omogoči vam, da se namesto zamudnemu pisanju ponudb posvetite zaključevanju poslov, hkrati pa ponudite vrhunsko uporabniško izkušnjo svojim kupcem. S SaleSqueze Konfiguratorjem se prične vaša eksponentna rast!

Vzpostavite SaleSqueze Konfigurator tudi vi in začnite rasti!

Izpolnite spodnji obrazec in pridobite več informacij!

[contact-form-7 404 "Ni najden"]
Prejšnji prispevek
Kaj je spletni konfigurator in prednosti njegove uporabe?
Naslednji prispevek
Kako pridobiti nove poslovne priložnosti, ko so sejmi odpovedani?
Meni